Kamis, 24 Maret 2011

DAFTAR NILAI UTS PRODUKTIF PEMASARAN KELAS X DAN XI PEMASARAN

DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER GENP
SMK NEGERI 2 CIKARANG BARAT
TAHUN AJARAN 2010/2011
NAMA GURU : RODIYAH
MATA DIKLAT : PROD. PM (PELAYANAN PRIMA)
KELAS : XPM1
NO  NAMA SISWA                       KKM    NILAI UTS     KET

1 ADHA DANIYATI                      7.5            7.6              TUNTAS

2 AISYAH BELLA PUSPITA         7.5            7.2              BELUM TUNTAS

3 ANA SUSANTI                           7.5            7.8              TUNTAS

4 ANITA PUSPITA SARI              7.5            7.6              TUNTAS

5 DIAN SARI                                 7.5             7.6              TUNTAS

6 ENUNG DEWI RAH.                  7.5             8.2             TUNTAS

7 FAUZIAH                                    7.5             7.6             TUNTAS

8 FIRMAN JAELANI                     7.5             7.6             TUNTAS

9 ISTIKOMAH                               7.5             7.6             TUNTAS

10 ITA NADIA                               7.5             8.2             TUNTAS

11 KARIN DESIANA                    7.5             8.8              TUNTAS

12 MAYFUDAH                            7.5             7.6               TUNTAS

13 NUR'AINI                                  7.5             7.6               TUNTAS

14 NURUL ULYA                           7.5             7.6               TUNTAS

15 PUJI ASTUTI                             7.5             8.0                TUNTAS

16 PUTRI OKTAVIANI                  7.5              8.4               TUNTAS

17 REGINNA IKA ANGGINI         7.5              8.8               TUNTAS

18 RIKA ADE JULIAN                   7.5              7.6               TUNTAS

19 RISTIANA CANDRA UTAMI    7.5              8.0               TUNTAS

20 SEPTY HANNY SUCIYAMA     7.5              7.8               TUNTAS

21 SITI KHODIJAH                          7.5              8.0               TUNTAS

22 SYIFA FAUZIAH                         7.5              8.2               TUNTAS

23 TITIS FEBYANA LESTARI        7.5              7.8                TUNTAS

24 VIKA AGNIE MIRANDHA H.     7.5              8.0                TUNTAS

JUMLAH NILAI  KELAS X  PM 1   = 189.2

NILAI RATA-RATA                         =  7.88

CIKARANG, 25-03-2011
GURU MATA PELAJARAN

RODIYAH
NIP. 19700111200801 2 003


DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP
SMK NEGERI 2 CIKARANG BARAT
TAHUN AJARAN 2010/2011

NAMA GURU : RODIYAH
MATA DIKLAT : PROD. PM (PELAYANAN PRIMA)
KELAS : XPM2


NO NAMA SISWA                     KKM       NILAI UTS   KETERANGAN

1 AFRILIA YUNITA SARI          7.5                7.8           TUNTAS

2 AMELLIA CHRISNAWATI      7.5                8.0           TUNTAS

3 ANGGITA                                  7.5                8.4           TUNTAS

4 AYU ANITA RAHAYU             7.5               8.4            TUNTAS

5 CICIH MUTIARA KASIH         7.5               8.6             TUNTAS

6 DESYI NURLINA                      7.5               7.6             TUNTAS

7 FITRIANI                                    7.5               8.2             TUNTAS   

8 FRAULINE NATHASYA  Y.     7.5              7.0              BELUM TUNTAS

9 HIDAYANTI                              7.5               7.4             TUNTAS

10 IBNU KHAIDOR ALAM          7.5                8.0            TUNTAS

11 IRA EMANA PUTRI                7.5                8.0            TUNTAS

12 MEGA FADILAH                     7.5                8.2            TUNTAS

13 MUTIA FAUZIAH                    7.5               6.6             BELUM TUNTAS

14 NENTI                                      7.5               7.6             TUNTAS

15 NUR'AINI                                 7.5                8.0             TUNTAS

16 NYAI MARHAYA                   7.5                8.0             TUNTAS

17 RIRI FITRIYANI                      7.5               7.6              TUNTAS

18 RISMA HARDIYANTI            7.5               7.6               TUNTAS

19 ROSSY ROSDIANA R.            7.5              9.2               TUNTAS

20 SELVIA NATALIA                   7.5             7.6                TUNTAS

21 SITI PATIMAH                         7.5             8.4                TUNTAS

22 SUGI FERAWATI                     7.5             8.8                TUNTAS

23 SYARIFAH                               7.5             8.2                 TUNTAS

24 WULAN NOVIKAPURI            7.5             8.0                 TUNTAS

JUMLAH NILAI  KELAS  XPM2      =   191.2
NILAI RATA-RATA                          =      7.97

CIKARANG, 25-03-2011
GURU MATA PELAJARAN

RODIYAH
NIP. 19700111200801 2 003


DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAN SEMESTER GENAP
SMK NEGERI 2 CIKARANG BARAT
TAHUN AJARAN 2010/2011

NAMA GURU : RODIYAH
MATA DIKLAT : PROD. PM (KOMUNIKASI BISNIS)
KELAS : XPM1NO NAMA SISWA                  KKM   NILAI UTS   KETERANGAN

1 ADHA DANIYATI                 7.5          8.6              TUNTAS

2 AISYAH BELLA PUSPITA   7.5           9.0              TUNTAS

3 ANA SUSANTI                      7.5           9.0              TUNTAS

4 ANITA PUSPITA SARI         7.5           8.6              TUNTAS

5 DIAN SARI                            7.5           8.0               TUNTAS

6 ENUNG DEWI R.                   7.5           9.4               TUNTAS

7 FAUZIAH                               7.5            8.4               TUNTAS

8 FIRMAN JAELANI                7.5            8.0                TUNTAS

9 ISTIKOMAH                          7.5            9.4                 TUNTAS

10 ITA NADIA                          7.5            9.2                 TUNTAS

11 KARIN DESIANA               7.5             9.6                 TUNTAS

12 MAYFUDAH                       7.5             9.2                  TUNTAS

13 NUR'AINI                            7.5              8.8                  TUNTAS

14 NURUL ULYA                     7.5             8.2                   TUNTAS

15 PUJI ASTUTI                       7.5             9.6                   TUNTAS

16 PUTRI OKTAVIANI            7.5             8.2                    TUNTAS

17 REGINNA IKA ANGGINI   7.5             9.4                    TUNTAS

18 RIKA ADE JULIAN             7.5             9.6                     TUNTAS

19 RISTIANA CU.                     7.5             8.8                     TUNTAS

20 SEPTY HANNY SUCIYAMA 7.5          8.6                     TUNTAS

21 SITI KHODIJAH                      7.5          8.0                     TUNTAS

22 SYIFA FAUZIAH                     7.5          9.2                      TUNTAS

23 TITIS FEBYANA LESTARI    7.5          8.2                       TUNTAS

24 VIKA AGNIE MIRANDHA H.  7.5        7.8                       TUNTAS

JUMLAH NILAI   KELAS  X PM 1         =    210.8
NILAI RATA-RATA                                =        8.78

CIKARANG, 25-03-2011
GURU MATA PELAJARAN

RODIYAH
NIP. 19700111200801 2 003


DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP
SMK NEGERI 2 CIKARANG BARAT
TAHUN AJARAN 2010/2011NAMA GURU : RODIYAH
MATA DIKLAT : PROD. PM (KOMUNIKASI BISNIS)
KELAS : XPM2

NO NAMA SISWA                         KKM  NILAI UTS   KETERANGAN

1 AFRILIA YUNITA SARI              7.5         7.6                   TUNTAS

2 AMELLIA CHRISNAWATI          7.5         7.6                   TUNTAS

3 ANGGITA                                      7.5         8.4                   TUNTAS

4 AYU ANITA RAHAYU                 7.5          8.2                   TUNTAS

5 CICIH MUTIARA KASIH              7.5          8.2                   TUNTAS

6 DESYI NURLINA                           7.5          8.0                   TUNTAS

7 FITRIANI                                        7.5          7.8                   TUNTAS

8 FRAULINE NATHASYA YUL.      7.5          8.4                   TUNTAS

9 HIDAYANTI                                   7.5          8.6                   TUNTAS

10 IBNU KHAIDOR ALAM               7.5          7.6                   TUNTAS

11 IRA EMANA PUTRI                      7.5          8.0                   TUNTAS

12 MEGA FADILAH                          7.5           8.0                    TUNTAS

13 MUTIA FAUZIAH                         7.5           7.6                    TUNTAS

14 NENTI                                            7.5           8.6                    TUNTAS

15 NUR'AINI                                      7.5            8.4                    TUNTAS

16 NYAI MARHAYA                        7.5             7.6                     TUNTAS

17 RIRI FITRIYANI                          7.5              7.6                     TUNTAS

18 RISMA HARDIYANTI                 7.5             8.6                     TUNTAS

19 ROSSY ROSDIANA RAHAYU   7.5             8.6                    TUNTAS

20 SELVIA NATALIA                      7.5              7.4                 BELUM TUNTAS

21 SITI PATIMAH                           7.5               8.0                      TUNTAS

22 SUGI FERAWATI                       7.5               7.6                      TUNTAS

23 SYARIFAH                                 7.5                8.4                      TUNTAS

24 WULAN NOVIKAPURI              7.5                8.2                       TUNTAS

JUMLAH NILAI KELAS X PM2                   =   193
NILAI RATA-RATA                                      =    8.04

CIKARANG, 16-12-2010
GURU MATA PELAJARAN

RODIYAH
NIP. 19700111200801 2 003


DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP

SMK NEGERI 2 CIKARANG BARAT
TAHUN AJARAN 2010/2011NAMA GURU : RODIYAH
MATA DIKLAT : PROD. PM (PEMASARN BARANG DAN JASA)
KELAS : XIPM1


NO NAMA SISWA                                KKM   NILAI UTS       KET

1 ABDUL KARIM RAMDAN                7.5         8.6                 TUNTAS

2 ANTI YULIANTI                                 7.5         7.6                 TUNTAS

3 ASTI KHUSNUL HOTIMAH               7.5         8.2                 TUNTAS

4 CITRA RESTUPUTRI HARNANTO   7.5          8.6                  TUNTAS

5 CLAUDIA AGUSTHA                         7.5          7.6                  TUNTAS

6 DEDE EMAH ROHIMAH                   7.5          8.6                  TUNTAS

7 DESTY RATNANINGRUM                7.5          8.2                  TUNTAS

8 DESY ANGGRAINI                            7.5          8.2                   TUNTAS

9 DESY SURYANI                                 7.5          7.2                   BELUM TUNTAS

10 ETIKA PUTRI CAHYATI                 7.5          8.4                   TUNTAS

11 FIRA FENICHA CITRA NOVA S.   7.5           8.0                    TUNTAS

12 HIKMATUL ZANNAH                     7.5           8.4                   TUNTAS

13 HINDUN MUDAWAMAH               7.5            8.4                  TUNTAS

14 KIKI LITA SWARI                           7.5             8.0                  TUNTAS

15 LIAH ANISA                                     7.5              8.4                  TUNTAS

16 LIYA SEPTIYANTO                         7.5              8.4                  TUNTAS

17 LUTFI MAHARANFI                        7.5              7.6                 TUNTAS

18 MAYA MILLAWATI B.S.                 7.5              8.2                 TUNTAS

19 NITA NOVITA                                   7.5               8.2                 TUNTAS

20 NUR OCTAVICANI                           7.5               8.4                 TUNTAS

21 NURMALA FAUZIAH                       7.5               8.0                 TUNTAS

22 PUTRI LESTARI                                7.5               8.0                  TUNTAS

23 RANI OKTAVIANI                            7.5               8.4                   TUNTAS

24 RISKA NUR KOMALASARI            7.5               8.0                   TUNTAS

25 SITI MARHAMAH                            7.5               8.2                   TUNTAS

26 SITI MUNAWAROH                         7.5               8.0                    TUNTAS

27 SITI SUHAEMAH                             7.5               8.0                    TUNTAS

28 TARMILAH                                       7.5               8.0                    TUNTAS

29 TRI SUSANTI                                    7.5               8.0                    TUNTAS

30 TRIA ISWARA                                  7.5                7.8                    TUNTAS

31 TYA FAULINA H                              7.5                7.8                    TUNTAS

32 VINA ROSALINA                             7.5                8.8                    TUNTAS

JUMLAH NILAI          KELAS  XI PM1   =    260.20
NILAI RATA-RATA                                 =       8.13

CIKARANG, 23-03-2011
GURU MATA PELAJARAN

RODIYAH
NIP. 19700111200801 2 003


DAFTAR NILAI SEMESTER GENAP
SMK NEGERI 2 CIKARANG BARAT
TAHUN AJARAN 2010/2011


NAMA GURU : RODIYAH
MATA DIKLAT : PROD. PM (PEMASARN BARANG DAN JASA)
KELAS : X1PM2


NO NAMA SISWA                      KKM          NILAI  UTS          KET
1 ANDREAN MUHAMMAD         7.0                5.2                      BELUM TUNTAS

2 ASTIKA MAHARANI C.            7.0                8.4                      TUNTAS

3 DINA NOVIYANTI SAFIRA      7.0                7.6                      TUNTAS

4 DINI CAHYA OCTAVIANI        7.0                7.4                      TUNTAS

5 ENDAH LESTARI                       7.0                7.2                      TUNTAS

6 ENDAH SRI HASTUTI               7.0                7.2                      TUNTAS

7 FEBRIANTI SURYANING         7.0                7.6                      TUNTAS

8 HAJAH APRIYANTI                   7.0               7.4                      TUNTAS

9 HERIYANTO                               7.0               7.6                      TUNTAS

10 HERLISDA                                 7.0               7.2                       TUNTAS

11 INDAH YANI                             7.0               8.8                        TUNTAS

12 KARMILA SARI                         7.0               7.8                       TUNTAS

13 KHUSNUL KHOTIMAH             7.0               7.4                       TUNTAS

14 LINDA SARTIKA                       7.0               7.0                      TUNTAS

15 LOEVIA MUSTARI                    7.0                7.2                      TUNTAS

16 MIA JAKIA DARAJAT              7.0                7.6                      TUNTAS

17 MITAHAYATI                            7.0                7.2                      TUNTAS

18 MOH. YANTO                            7.0                6.6                BELUM TUNTAS

19 MUHAMMAD FAIZ HIDAYAT 7.0                7.6                     TUNTAS

20 MURNI NURHASANAH             7.0                7.2                     TUNTAS

21 MUTIARA RITA SITI DEWI       7.0                 8.2                    TUNTAS

22 NINI JAMILAH                           7.0                 7.2                    TUNTAS

23 NOVIYANTI                                7.0                 8.8                     TUNTAS

24 NURSIAH                                    7.0                  7.4                     TUNTAS

25 RETNO ASIH                             7.0                 6.8              BELUM TUNTAS

26 ROHANI SUHANDI                   7.0                 7.8                     TUNTAS

27 ROMLAH                                    7.0                 7.6                    TUNTAS

28 SELAWATI                                 7.0                 8.2                   TUNTAS

29 SELLA YULIANA SAHID          7.0                 7.0                    TUNTAS

30 SISKHATUN SALAMAH           7.0                 8.0                    TUNTAS

31 SITI JARONAH                           7.0                 7.2                    TUNTAS

32 SITI SAHARA NURFADILAH    7.0                 8.8                    TUNTAS

33 SOPIYAH ALAJUBAH                7.0                 8.0                     TUNTAS

34 SRI PUJI HARTATI                     7.0                  8.0                     TUNTAS

35 SYIFA FAUZIAH                         7.0                  7.8                      TUNTAS

36 ULFA DIELLAH H.                      7.0                  7.6                      TUNTAS

37 UMI NURHAYATI                        7.0                  7.6                      TUNTAS

38 WULAN SEPTIANI RAHAYU      7.0                 7.4                       TUNTAS

39 YANTI ASIH                                  7.0                7.4                      TUNTAS

40 YULIANAH                                    7.0                7.8                      TUNTAS

JUMLAH NILAI    KELAS  XI PM2      =    301.8

NILAI RATA-RATA                               =      7.545

CIKARANG, 24-03-2011
GURU MATA PELAJARAN


RODIYAH
NIP. 19700111200801 2 003

UNTUK YANG BELUM TUNTAS ADA REMIDIAL SETELAH UTS NORMATIF ADAFTIF

Tidak ada komentar:

Posting Komentar